चारोळ्या

स्वप्ने तुटण्याचे भास झाले की….

कधी स्वप्ने तुटण्याचे भास झाले की, मनात भावनांचा गलका होतो… शांतच राहायचं असत मला, पण माझा चेहरा, नेमका त्याचवेळी बोलका होतो… – अमर ढेंबरे