लेख

मनात खूप काही असलं तरी….

मनात खूप काही असलं तरी सारच बोलता येत नाही…कारण बऱ्याच वेळा सर्वच भावना व्यक्त करण्याच्या नादात समोरच्याचं मन दुखावलं जाऊ शकत… एक मात्र खर कोणी आपलं मन दुखावलं तरी चालेल…. आपण मात्र पुरेपूर प्रयत्न करायचा समोरच्याच मन न दुखावण्याचा…. खरतर कोणामुळे आपल मन दुखवल जातंय तर जाऊदेत…परंतु आपल्यामुळे कोणाच मन दुखावता कामा नये… प्रत्येकाला मनाप्रमाणे… Continue reading मनात खूप काही असलं तरी….

लेख

हास्य आणि आनद

हास्य आणि आनद यात कमालीचा फरक आहे. माणूस हसतोय म्हणजे तो आनंदी असेलच अस नाही. परंतु प्रत्येक आनंदी माणूस हसेल जरूर.…. हास्य दर्शविता येऊ शकत परंतु आनद दर्शविण्याची गरज नसते, तो आपोआप चेहऱ्यावर किवां देहबोलीतून व्यक्त होतो. हास्याचे अनेक प्रकार असू शकतात, परंतु आनंदाचा कोणताही प्रकार नसावा…. हास्य जस वरवरच असू शकतो तस आनंदच नाही…तो… Continue reading हास्य आणि आनद

लेख

भूतकाळ…

भूतकाळ… खरंच भूताप्रमाणे असतो…. आपल्याला दिशा देण्याची किवा आपली दशा करण्याची ताकद त्यामध्ये असते… जो भूतकाळ आपले वर्तमान आणि भविष्य बिघडवू शकतो तो कितीही हवासा असेल तरी काय कामाचा? आणि तोच हवा असेल तर मग त्यानुसारच वर्तमान ठेवावे आणि भविष्य ठरवावे…. माणसाला सगळंच मनाप्रमाणे मिळत नाही….आणि नाहीच मिळू शकत… परंतु काही गोष्टी मिळविण्यासाठी अथवा टिकविण्यासाठी… Continue reading भूतकाळ…