चारोळ्या

एक भावना….

नकळत तू पकडलेला हात, असाच असावा हाती…. अगदी माझ्या शेवटच्या क्षणापर्यंत… किमान एवढीच एक भावना, माझ्या मनाची, पोहोचावी तुझ्या मनापर्यंत…. – अमर ढेंबरे