लेख

मनात खूप काही असलं तरी….

मनात खूप काही असलं तरी सारच बोलता येत नाही…कारण बऱ्याच वेळा सर्वच भावना व्यक्त करण्याच्या नादात समोरच्याचं मन दुखावलं जाऊ शकत…

एक मात्र खर कोणी आपलं मन दुखावलं तरी चालेल….
आपण मात्र पुरेपूर प्रयत्न करायचा समोरच्याच मन न दुखावण्याचा….

खरतर कोणामुळे आपल मन दुखवल जातंय तर जाऊदेत…परंतु आपल्यामुळे कोणाच मन दुखावता कामा नये…

प्रत्येकाला मनाप्रमाणे जगण्याचा हक्क आहेच…. आपण तो कधीही हिरावू नये…ज्यावेळी तुमचा अधिकार हिरावला जातो त्यावेळीच तुम्हाला त्याची जाणीव होते…

मनात वादळे सामावून हसण्याची कला शिकायलाच हवी…. म्हणजेच, आतून कितीही ओलावा असला तरी वरून दगडाप्रमाणे राहता यायला हव…आणि समजा तेही नाहीच जमलं, तर शांतपणे निघून जाताही यायला हवं….

बहुधा अस असायला हव की नाही हे माहित नाही…. परंतु अनुभव तर हेच सांगतो…

© अमर ढेंबरे