लेख

हास्य आणि आनद

हास्य आणि आनद यात कमालीचा फरक आहे.
माणूस हसतोय म्हणजे तो आनंदी असेलच अस नाही. परंतु प्रत्येक आनंदी माणूस हसेल जरूर.….

हास्य दर्शविता येऊ शकत परंतु आनद दर्शविण्याची गरज नसते, तो आपोआप चेहऱ्यावर किवां देहबोलीतून व्यक्त होतो.

हास्याचे अनेक प्रकार असू शकतात, परंतु आनंदाचा कोणताही प्रकार नसावा…. हास्य जस वरवरच असू शकतो तस आनंदच नाही…तो आतूनच असतो….’म्हणूनच आनद हा निरागस असतो….

आनंद हा आनंद असतो…
आनद हा मनापासून हसण्याचा एक छंद असतो…

बरोबर ना ??

– अमर ढेंबरे