कविता

Paisa

फक्त पैशानेच शहाणपण येत, की मग शहाण्यांच्याच पायाशी खेळतो पैसा…. काहीच कळत नाही, या जगात, पैसा आणि शहाणपण यांचा नक्की संबंध कसा…. – अमर ढेंबरे